Voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Je hebt niet aangeboren hersenletsel. Soms is dit plotseling ontstaan bijv. na een CVA, een hersenbloeding of een ongeluk. Het kan zich ook langzaam ontwikkeld hebben door een ziekte. In ieder geval is je leven hierdoor volledig veranderd en staat je wereld op zijn kop. Tijdens een revalidatieperiode werk je hard om zover als mogelijk te herstellen. Eenmaal weer thuis breekt de tijd aan waarin het besef komt dat er definitief wat veranderd is en dat je daarmee moet leren omgaan.

Hersenletsel is lang niet altijd zichtbaar aan de buitenkant. Dit maakt het extra moeilijk omdat andere mensen daardoor niet altijd kunnen begrijpen hoe anders je leven is. Het is echter een blijvende verandering die op meerdere levensgebieden effect heeft.
Je hebt vaak te maken met moeheid, grenzen (h)erkennen, een vol hoofd van alle prikkels en een kort lontje waardoor je niet meer kan wat je eerder wel kon. Dit speelt ook een grote rol in je relaties met je partner, familie en vrienden, werk.

Door het hersenletsel heb je te maken met een verlies van je oude leven. Wat je nodig hebt om verder te kunnen leven met de gevolgen van je NAH is voor iedereen verschillend. Samen kijken we naar jouw mogelijkheden om een weg te vinden in alle veranderingen waar jij mee te maken hebt. Door middel van gesprekken, inspirerende werkvormen en inzicht gevende oefeningen ontdek je mogelijkheden die jij hebt en hoe je deze kunt gebruiken in je dagelijks leven.

Zo kun je het vechten tegen het hersenletsel los laten en weer regie voeren over je leven met NAH.

Ik pas het tempo in de gesprekken aan naar jouw mogelijkheden.